Taisyklės

Tavo Tvora parduotuvės taisyklės

I. Bendrosios nuostatos
1. MB BARTREMA internetinės parduotuvės taisyklės galioja perkant
TAVOTVORA parduotuvėje, esančioje internete adresu www.tavotvora.lt
2.
TAVOTVORA gali keisti parduotuvės taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo. Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą
TAVOTVORA, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms paspausdamas „Sutinku“. Tais atvejais, kai klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.
4.
TAVOTVORA atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš
TAVOTVORA parduotuvės, turi užsiregistruoti TAVOTVORA internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. TAVOTVORA patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti TAVOTVORA informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys.
TAVOTVORA patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. TAVOTVORA įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus TAVOTVORA partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
3. Klientas, užsiregistruodamas
TAVOTVORA parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes TAVOTVORA parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4. Klientas, susipažindamas su taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant
TAVOTVORA parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
5.
Pardavėjas patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymų pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka prekes, o jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
Pardavėjas patvirtina, kad kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Toliau klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo
TAVOTVORA parduotuvėje būdų. Klientas už prekes turi sumokėti iš anksto.
4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su
TAVOTVORA parduotuvės taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą klientas nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas
pardavėjui. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna TAVOTVORA administracija. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai pardavėjas gauna patvirtinimą iš kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.
6. Klientui pateikus užsakymą,
TAVOTVORA sistema automatiškai atsiunčia klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei kliento pateikti duomenys.
7.
Pardavėjui gavus pranešimą iš banko, jog klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš parduotuvės pirkti, klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp kliento ir pardavėjo vykdymo pradžios momentu.
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas
TAVOTVORA duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
9. Visais atvejais laikoma, jog klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis
TAVOTVORA parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės
TAVOTVORA parduotuvėje.
2.
TAVOTVORA nurodo, o klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su PVM.
5.
TAVOTVORA parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai el. paštu prometalas@gmail.com , o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl TAVOTVORA ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Jei TAVOTVORA per protingą, su klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalina - klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
6.
TAVOTVORA įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas,
TAVOTVORA įsipareigoja tokias prekes klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
6.2.
TAVOTVORA įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
6.3.
TAVOTVORA įsipareigoja pateikti klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį, tačiau neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame TAVOTVORA svetainėje.
6.4.
TAVOTVORA visais atvejais pateikia klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.
6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas,
TAVOTVORA įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš
TAVOTVORA parduotuvėje nurodytų būdų.

2. Klientas sutinka su tuo, kad pardavėjas neturi prisiimti atsakomybės už tai, kad atliekant pavedimą už prekes, bankas nuskaičiuoja už tai komisinį mokestį.
3. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal kliento užsakymą prek
ės pradedamos gaminti tik pardavėjui gavus apmokėjimą už prekes.


VI. Prekių pristatymas

1.
TAVOTVORA įsipareigoja prekes pagaminti ir pristatyti klientui per laikotarpį, nurodytą prekės meniu, kuris svyruoja nuo 6 iki 8 savaičių. Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, TAVOTVORA įsipareigoja nedelsiant susisiekti su klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, pasirinkti prekių pristatymo laiką (nurodomas laiko intervalu) bei asmenį, kuris priims prekes.
3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais kliento pateiktais duomenimis, klientas neturi teisės reikšti
TAVOTVORA pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4. Prekės, užsakytos
TAVOTVORA internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos. Prekės pristatomos su klientu suderintu laiku. Tais atvejais, kai nustatytu laiku klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti elektroniniu paštu prometalas@gmail.com arba susisiekti su kurjerių tarnyba.

 5. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl kliento kaltės arba nuo kliento priklausančių aplinkybių.
6.  Klientas privalo nedelsiant informuoti
TAVOTVORA elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeista; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes klientui, siunt
a išoriškai pažeista, klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių pažeidimų. Tai klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, TAVOTVORA atleidžiamas nuo atsakomybės prieš klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
8. Tais atvejais, kai priėmus prekes klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai
pardavėją.

VII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai
TAVOTVORA turi būti teikiami elektroniniu paštu prometalas@gmail.com
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir
TAVOTVORA vyksta valstybine kalba.